Zasady rekrutacji

ZARZĄDZENIE NR 8/2019
WÓJTA GMINY WARLUBIE
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Warlubie oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym, jak też dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów, a także liczbę
punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, na rok szkolny 2019/2020

zarzadzenie_nr_8_ws_terminow_rekrutacji_2019.pdf pdf Pobierz

">Plik do pobraniaZARZĄDZENIE NR 17/2017
WÓJTA GMINY WARLUBIE
z dnia 4 kwietnia 2017 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Warlubie.

Całe zarządzenie znajdziecie klikając link poniżej:

Regulamnin rekrutacji i stosowne druki - wnioski w załącznikach PDF -kliknij tu!

Dodatkowe informacje i te same druki można otrzymać w seretariacie szkoły.


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 marca 2014 13:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Fandrejewski
Ilość wyświetleń: 1140
04 lutego 2019 17:11 (Marek Fandrejewski) - Zmiana treści zakładki.
04 lutego 2019 17:09 (Marek Fandrejewski) - Zmiana treści zakładki.
19 kwietnia 2017 13:58 (Marek Fandrejewski) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami. Adam Mickiewicz.::Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek. Albert Einstein.::Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami. Adam Mickiewicz.::Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek. Albert Einstein.::