historia Lipinek


 
Historia by Wesoły Cybuszek:

Lipinki powstały u schyłku XVI wieku. Pierwszą pisemną datą ich powstania jest rok 1597. W tym roku Parafię Osie wizytował jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Hieronim Rozrażewski. W czasie tej wizytacji wspominał o nowo założonej wsi, jeszcze wtedy Lipieniek.

Lipinki to wieś położona na wyciętej polanie w Borach Tucholskich. Na początku zamieszkiawli ją ludzie prości, mieszkający w lepiankach. Ponieważ wieś leży w lesie, jej mieszkańcy odizolowani byli od innych miejscowości. Zajmowali się rybołóstwem, polowaniem i uprawą roli. Jednak to im nie wystarczyło. Byli ludźmi żądnymi rozwoju, więc zaczęli realizować swoje plany. Unowocześniano urządzenia służące do uprawy roślin, wprowadzono nowe uprawy, zaczęto hodować zwierzęta. Ludziom wiodło się lepiej, lecz nadal czegoś im brakowało. Chcieli umieć czytać, pisać, pragnęli po prostu wiedzy. Popychani dążeniami, w 1959 roku wybudowali szkołę. Uczono w niej języka polskiego, matematyki, prac ręcznych, czy śpiewu. Szkoła cieszyła się poważaniem wśród mieszkańców. Zacząło do niej uczęszczać coraz więcej dzieci, więc tak samo jak i wieś, musiała się ona rozwijać. Dobudowano piętra, wprowadzono inne lekcje, zatrudniono nowych nauczycieli. W 1997 roku została zorganizowana sala ekologiczna. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem nie tylko wśród dzieci z innych szkół. Odwiedzają ją także "grubsze ryby", nawet osoby zza granicy. Szkole nadano profil ekologiczny, a Lipinki stały się centrum ekologicznym Borów Tucholskich.

Aktualnie Lipinki to bardzo mała miejscowość. Zamieszkała jest przez 438 obywateli. Bory Tucholskie, świeże powietrze, czyste jeziora sprawiają, że w czasie wakacji zjawia się tu dużo turystów z Polski i z innych krajów. Stanowi to dosyć duży problem, albowiem po sezonie turystycznym okolice jezior, tereny spacerowe, pobocza szos są bardzo zaśmiecone. Dlatego też co roku szkoła organizuje "sprzątanie lasu". Pomimo tych niedogodności turystyka jest szansą dalszego rozwoju miejscowości, należy tylko odpowiednio się do tego przygotować.

Oryginalna historia:

Rok 1597 jest pierwszą pisemną datą powstania osady Lipinki, położonej w Borach Tucholskich. Początkowo nazywane były Lipieniek, Lipieńki lub Lipienki. W czasach zaboru pruskiego mówiono Liping, Lippink. Dopiero w 1850 roku wieś otrzymała dzisiejszą nazwę: Lipinki.

Pierwsza wzmianka o osadzie zawarta jest w protokole wizytacji parafii przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Hieronima Rozrażewskiego (powołanego przez króla Stefana Batorego na biskupstwo włocławskie w 1581 roku). Ks. Biskup przebywał w Osiu, aby poświęcić nowy kościół i zająć się bierzmowaniem. W protokole tym czytamy: "Lipieniek - wieś nowo założona (lokowana) niepewne jest ile powinni się opłacać. Oberżysta płaci jedną miarę (szaflik) zboża".

W protokole brak danych o ilości mieszkańców. Jednak istnienie oberżysty musiało skupiać jakąś grupę ludzi, można więc przypuszczać, że osada powstała kilka, może kilkanaście lat wcześniej. Została ona przyłączona do parafii Osie (weszła w skład starostwa świeckiego). Wieś musiała powstać po roku 1565, gdyż w przeprowadzonej w tym roku "lustracji dóbr królewskich" wsi Ossiei (Osie), nie wymieniono osady Lipinki.
Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2011 10:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Leśniak
Ilość wyświetleń: 3223
16 sierpnia 2011 19:49 (Danuta Leśniak) - Zmiana treści zakładki.
18 lutego 2011 10:31 (Danuta Leśniak) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami. Adam Mickiewicz.::Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek. Albert Einstein.::Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami. Adam Mickiewicz.::Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek. Albert Einstein.::